aplinkos apsaugos technologas

aplinkos apsaugos technologas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technologas, atliekantis užduotis, susijusias su gamtinės, pramoninės, žemės ūkio arba gyvenamųjų rajonų aplinkos, kurią gali paveikti žmonių veikla, kokybės įvertinimu. Jis stengiasi aptikti, išmatuoti ir sumažinti oro, vandens ir dirvožemio taršą ir jos poveikį gyviesiems organizmams. Gali užsiimti pramonės įmonių ir laboratorijų pavojingų atliekų tvarkyba, teršalų iš dirvožemio šalinimu arba aplinkos apsaugos taisyklių laikymosi kontrole. Jis rūpinasi aplinkos taršos šaltinių aptikimu ir veiksmingų priemonių jai sumažinti taikymu, siekdamas prisidėti prie aplinkos apsaugos ir jos išsaugojimo. atitikmenys: angl. environmental protection technologist pranc. technologue en protection de l’environnement, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • environmental protection technologist — aplinkos apsaugos technologas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technologas, atliekantis užduotis, susijusias su gamtinės, pramoninės, žemės ūkio arba gyvenamųjų rajonų aplinkos, kurią gali paveikti žmonių veikla, kokybės įvertinimu. Jis… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technologue en protection de l’environnement — aplinkos apsaugos technologas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technologas, atliekantis užduotis, susijusias su gamtinės, pramoninės, žemės ūkio arba gyvenamųjų rajonų aplinkos, kurią gali paveikti žmonių veikla, kokybės įvertinimu. Jis… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.